Sevanje pri rentgenskem slikanju zob

Veliko zanimanje o dozi sevanja, ki jo prejmete pri rentgenskem slikanju zob nas je spodbudilo, da razložimo kaj je ionizirajoče sevanje ter kakšne učinke ima na človeka.

Sevanje se lahko razdeli na ionizirajoče in neionizirajoče. Ionizirajoče sevanje je elektromagnetno sevanje, katero ima dovolj visoko energijo, da povzroči ionizacijo atomov in molekul. To pomeni, da se pod vplivom energije (v tem primeru sevanja), atomi in molekule razdelita na manjše ione. Glede na to delitev, sevanje na zobnem rentgenu spada med ionizirajoče sevanje.

Zaradi dovolj visoke energije, ionizirajoče sevanje lahko v bioloških tkivih vpliva na celice (DNK). Obstaja pa veliko popravljalnih mehanizem, kateri rešujejo nastale spremembe na teh celicah.

Pomembno je omeniti, da ionizirajoče sevanje lahko privede do stohastičnih ali determinističnih učinkov. Stohastični učinki nimajo prag doze, kar pomeni da verjetnost za njihov nastanek raste z prejeto dozo. Pojavijo se po več letih. V nasprotnem, deterministični učinki imajo prag 1 Sv in se lahko pojavijo takoj po obsevanju.

Pri zobnih preiskavah so doze, katere prejme pacient, zelo nizke. Sv (Sievert) je merna enota za efektivno dozo. Pri intraoralnem RTG slikanju je to nekaj μSv (10-6). To pomeni, da pacient pri enem slikanju na primer prejme 0,000.001 Sv. Pri panoramskem slikanju oz. pri slikanju ortopana pa ta doza znaša med 3 in 30 μSv. Na primer, leta 2012 je poprečna efektivna doza pri slikanju prsnega koša v Sloveniji znašala 0,1 mSv oz. 0,0001 Sv (1 mSv = 10-3 Sv). Lahko ugotovimo, da je prejeta doza pri rentgenskem slikanju zob veliko manjša. Če primerjamo z ostalimi preiskavami katere delujejo na podlagi ionizirajočega sevanja, pri zobnih preiskavah prejmete najnižjo dozo sevanja. Seveda, pod pogojem, da inženir radiološke tehnologije uporablja dobro radiološko prakso.

Pri intraoralnem oz. lokalnem RTG slikanju zob je najpomembnejše ščititi ščitnico, ker se nahaja v direktnem snopu. Pri slikanju ortopantomograma oz. ortopana imate na sebi zaščitni plašč s katerim se tudi zmanjšuje doza, katero lahko prejmete zaradi sipanega sevanja. Uporaba najnovejše tehnologije na našem zobnem rentgenu ter redno usposabljanje zdravstvenih delavcev tudi veliko vpliva na zmanjšanje doze sevanja katero pacient prejme pri slikanju.

dipl. inž.rad.tehnol.
Lucija Pergar